Zajímavosti o Itálii a Italech:

Italské ženy jsou skvělými kuchařkami. Umí i z mála surovin udělat skvělé jídlo!

Další tip se ukáže za: 8 sekund

Vše o Itálii

Další plánovaný pobyt autora webu: Dolomity  dolomity 2019 2018 - informace zde.

Italské zkratky

Italské zkratky

 • AAST Azienda Autonoma di Soggiorno e T urismo.
 • APT Azienda Promozione Turistica.
 • ACI Automobile Club d'ltalia.
 • CAl Club Alpino Jtaliano.
 • DC Democrazia Cristiana {Křesťanská demokratická strana).
 • EPT Ente Provinciale per il T urismo (provinciální turistická informační kancelář); viz také APT.
 • FS Ferrovie de ll o S tato (italské státní železniční dráhy).
 • IVA lmposta Valore Aggiunto (DPH).
 • MSI Movemento Sociale ltaliano {Italská fašistická strana).
 • POJ Partito Democratica della Sinestra; nový název pro Italskou komunistickou stranu.
 • PDS Partito Democratico della Sinistra (dřívější Italská komunistická strana).
 • PSI Partito Socialista ltaliano (Italská socialistická strana).
 • RAI Italská státní televizní a rozhlasová síť.
 • SIP Italská státní telefonní společnost.
 • SS Strada Statale; hlavní silnice, např. SS18.