Zajímavosti o Itálii a Italech:

Italové používají při komunikaci gesta rukama - obrázky gest a jejich význam zde.

Další tip se ukáže za: 8 sekund
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_2
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_1
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_4
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_3
previous arrow
next arrow

Krátká charakteristika Itálie

Itálie - informace v kostce a troška historie

Ze všech evropských zemí je Itálie tou, již lze zřejmě nejobtížněji stručně charakterizovat. Je to moderní, průmyslová země. Je zemí určující módní styly a její návrháři jsou světově uznávanými autory nejlepších módních kolekcí. Současně je však také do stejné míry středomořskou zemí se vším, co k tomu patří. Velkou část její rozlohy zabírá zemědělská půda, která je zvláště na jihu stále vlastněna za téměř feudálních podmínek. Život ve městech a vesnicích po celé zemi se obvykle zastaví uprostřed dne kvůli siestě a je velmi silně orientován na rodinu a spjat s tradicemi a obřady katolické církve. Církev navzdory sílícímu skepticismu v řadách italské mládeže dosud dominuje životum obyvatel.

Itálie především vyvolává reakci. Její obyvatelé jsou nevyzpytatelní, málokdy lhostejní a v týž den se můžete jako turisté setkat s pohrdáním ostatním světem a o hodinu později zažít vřelou pohostinnost. Pokud bychom měli jmenovat jednu vlastnost společnou všem Italům, je to snaha žít naplno, která se projevuje ve stovkách místních slavností probíhajících po celé zemi, v důležitosti, kterou přikládají dobrému jídlu, v posedlosti vlastní vizáží a oblékáním a především v každodenním domácím rituálu večerní procházky
neboli passeggiaty, která je pokládána za důležitou společenskou událost a které se účastní mladí i staří ve všech městech a vesnicích po celé zemi.

Itálie byla sjednocena až v roce 1861, a proto Italové často cítí větší sounáležitost se svou provincií než se zemí jako celkem. Rozdílnost se projevuje v odlišných dialektech, kuchyních a často i v životní úrovni. Je třeba se samozřejmě zmínit o nesmírně bohatém kulturním dědictví: samotné Toskánsko má vice oceněných historických památek než jakákoli jiná země na světě. Po celé Itálii se zachoval velký počet pozůstatků z doby starověkého římského impéria, především v samotném Římě, a ve všech provinciích naleznete historické památky a umělecká díla, která se řadí k nevzácnějším na světě. 

Není však nutné, abyste se v Itálii zabývali pouze uměním a architekturou. Pokud chcete ležet na pláži, najdete zde mnoho vhodných míst: rozvoj přímořské rekreace se relativně podařilo udržet pod kontrolou a některá letoviska jsou dosud zaměřena převážně na italské turisty a nejsou poznamenána mezinárodním turistickým ruchem. Zejména na jihu jsou oblasti na pobřeží, které jsou turistům dosud téměř neznámé. Pláže jsou převážně písčité a o čistotu vody je třeba se obávat pouze v severní části Jaderského pobřeží a na Ligurské riviéře. Po celé délce země se táhnou pohoří,  na severu Alpy a Dolomity a stře dem celého poloostrova Apeniny, která jsou pro většinu Italů oblíbenou rekreační oblastí.

Na mnoha  místech lze provozovat lyžování a další zimní sporty a v pěti národních parcích, v nichž je zakázán lov - oblíbený národní sport, můžete pozorovat divokou zvěř a ptáky.

 

Zajímavosti o Itálii:

  • Itálie je poloostrovem ve tvaru jakési boty, který vybíhá do Středozemního moře. Jeho plocha či ní 301 230 čtverečních kilometrů a zahrnuje i ostrovy Sardinie a Sicílie. Vzdálenost od horní hranice země k jižnímu okraji činí kolem 1 380 km. Většina krajiny je hornatá a nejvyšší vrchol představuje Mont Blanc (4 748 m n. m.) na severu.
  • Italskou populaci tvoří přes 59 milionů lidí, z nichž bezmála 4 miliony žijí v metropoli Římě. Země je geograficky a administrativně rozdělena do patnácti regionů a pěti autonomních krajů. Dominantní etnickou skupinu tvoří Italové, menší zastoupení mají Němci, Francouzi a slovinští Italové na severu, respektive Albánci a řečtí Italové na jihu. Stále větší zastoupení zde také získává skupina muslimských přistěhovalců.
  • Itálie se v roce 1861 , za vlády krále Viktora Emanuela 11., stala národním státem. Demokratickou republikou je až od roku 1946, kdy lidové referendum monarchii zavrhlo. Parlament tvoří dvě komory, jmenovitě Senát (315 křesel) a Poslanecká sněmovna (630 křesel); obě komory získávají mandát na pětileté období. Prezident se volí na sedmileté období vždy pří společném zasedání parlamentu a regionálních zástupců. Skutečná moc však spočívá v rukou ministerského předsedy, jímž je zpravidla předseda strany s většinovým zastoupením v Poslanecké sněmovně.
  • Průměrná rodina má 1,27 dítěte, což odpovídá nejnižší porodnosti v Evropě - a 20% populace je starší 55 let.
  • Průměrný Ital spořádá 25 kg těstovin ročně a celý národ vypije za stejné období neuvěřitelných 14 miliard šálků kávy.