Zajímavosti o Itálii a Italech:

Italové mají (na rozdíl) od nás několikachodové večeře.

Další tip se ukáže za: 8 sekund
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_2
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_1
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_4
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_3
previous arrow
next arrow

Italské zdravotnictví, akutní ošetření, zdravotní pojištění

Lékaři a nemocnice v Itálii

Potřebujete-li v Itálii ošetření, navštivte lékaře (medico). V každém městě a větší vesnici najdete vždy alespoň jednoho. Pokud máte potíže s nalezením ordinace, zeptejte se v lékárně nebo se podívejte do zlatých stránek do rubriky Azienda Unita Sanitaria Loca/e nebo Unita Sanitaria Loca/e. V italských zlatých stránkách najdete také specialisty z oborů akupunktury a homeopatie, která je po celé Itálii rozšířenější

než v ostatních evropských zemích. Potřebujete- li předepsat léky, které pravidelně užíváte, vezměte si s sebou do ordinace prázdnou lahvičku nebo krabičku od vašeho léku (nejlepší je srozumitelný popis léku vystavený vaším osobním lékařem). Názvy léků se totiž mohou od označení užívaných u nás v jiných zemích lišit. V případě, že vážně onemocníte nebo utrpíte nějaký úraz, vyhledejte nejbližší nemocnici a jděte rovnou na oddělení první pomoci (pronto soccorso), popřípadě zavolejte na telefonní číslo 113 a požádejte o pomoc nemocnice (ospedale), popřípadě o sanitní vůz (ambulanza). Ordinace první pomoci najdete i na vlakových nádražích větších měst, kde jsou k dispozici kvalifikovaní lékaři.

Lékárny v Itálii

V italských lékárnách (farmacia) vám personál vždy ochotně poradí ohledně méně závažných zdravotních potíží a dle receptu vám připraví veškeré nutné léky. Většina lékárníků hovoří dobře anglicky. Lékárny fungují přes noc na principu střídajících se služeb, přičemž adresu právě fungující lékárny najdete ve výlohách všech ostatních nebo v místních novinách. Kondomy (profilatico) jsou k dostání ve všech lékárnách a v supermarketech, zatímco antikoncepční pilulky dostanete pouze na předpis.

Spoluúčast při ošetření pacienta v italských zdravotnických zařízeních

Ve všech zdravotnických zařízeních v Itálii je ovšem nutno zaplatit spoluúčast jako místní pojištěnci, která je na naše poměry velmi vysoká. Zdravotní péči je možné čerpat jen v zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, zdravotní péče čerpaná v privátních zdravotnických zařízeních nebude ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazena (v turistických oblastech je většina zdravotních zařízení soukromá).

Přeprava pacienta, zemřelého z Itálie do ČR letecky nebo jinak

Veřejné pojištění nekryje náklady na přepravu zpět do ČR ani repatriaci či převoz ostatků.

Let vrtulníkem pak může být velmi drahé dobrodružství. Pojišťovna vám doma neuhradí náklady na spoluúčast, která se v dané zemi běžně za zdravotní péči vyžaduje. 

Další nevýhodou je, že nemůžete využít asistenční služby, které komerční pojištění zahrnuje. Pokud se rozhodnete využít veřejného zdravotního pojištění, musíte před cestou zajít do své zdravotní pojišťovny a vyzvednout si formulář E 111, který je určen pro turistický pobyt. Za účelem pracovního nebo studijního pobytu se vydávají další formuláře (E 128, E 1 06). V případě, že se komerčně připojistíte, je nutné v případě potřeby předložit v cizině doklad o komerčním pojištění. U veřejného postačuje Evropská karta zdravotního pojištění, která nahrazuje formulář E111. V Itálii pak musíte zajít na úřad sociálního pojištění, kde vám na základě formuláře vydají doklad, po jehož předložení vám lékař poskytne potřebnou zdravotní péči. 

Zdravotní pojištění Čechů v Itálii - je automatické

Občané zemí Evropské unie mají bezprostřední lékařskou péči zdarma, neboť tyto státy uzavřely s Itálií dohodu o vzájemné lékařské pomoci. I přesto je však pro občany teské republiky lepší mít uzavřené ještě pojištění léčebných výloh v zahraničí, jehož výše a rozsah plnění se liší dle nabídek jednotlivých pojišťoven. Pro cestu do Itálie není nutné žádné očkování, přičemž pobyt v Itálii nepředstavuje ze zdravotního pohledu a v porovnání s jinými zeměmi Evropy žádné riziko. Častěji než obvykle zde turistům hrozí v letních měsících pouze úžeh, popřípadě klasická nevolnost z jídla (zejména pozor na mořské plody). Voda v Itálii je pitná bez rizika, ovšem je třeba si všímat případných nápisů "aqua non potabile" označujících vodu, která rozhodně není pitná. 

V případě, že se při pobytu chcete spoléhat jen na veřejné zdravotní pojištění, musíte počítat s několika zásadními riziky: 

Zdravotní péči můžete čerpat pouze ve státních zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů, jinak  hudete muset zaplatit celou péči sami. Pokud vás ovšem převezou do daného zařízeni v bezvědomí, těžko někomu vysvětlíte, že potřebujete klasické veřejné zdravotnické zařízení.