Zajímavosti o Itálii a Italech:

Italové se doma nepřezouvají a nejraději by se váleli v botech i doma na pohovce ;)

Další tip se ukáže za: 8 sekund
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_2
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_1
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_4
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_3
previous arrow
next arrow

Italština

Italština - nepravidelná slovesa v minulém čase (příčestí minulé)

Příčestí minulé se za normálních okolností tvoří změnou koncovky are na ato, ere na uto a ire a ito + pomocným slovesem essere (ho) nebo avere (ho). Existuje ale několik výjimek, které jsou uvedené v níže uvedeném seznamu. Tato slovesa nerespektují výše uvedené pravidlo. 

 • ACCENDERE - ACCESO zapálit (pojí se s AVERE)
 • APRIRE - APERTO otevřít, zapnout (pojí se s AVERE)
 • BERE - BEVUTO pít (pojí se s AVERE)
 • CHIEDERE - CHIESTO zeptat se, požádat (pojí se s AVERE)
 • CHIUDERE - CHIUSO zavřít, vypnout (pojí se s AVERE)
 • CORRERE - CORSO běžet (pojí se s AVERE)
 • CONVINCERE - CONVINTO přesvědčit (pojí se s AVERE)
 • CUOCERE - COTTO upéci, uvařit (pojí se s AVERE)
 • DECIDERE - DECISO rozhodnout se (pojí se s AVERE)
 • DIRE - DETTO říci (pojí se s AVERE)
 • DISCUTTERE - DISCUSO probrat, diskutovat (pojí se s AVERE)
 • DIVIDERE - DIVISO rozdělit (pojí se s AVERE)
 • ESISTERE - ESISTITO existovat (pojí se s AVERE)
 • INTERROMPERE - INTERROTTO přerušit (pojí se s AVERE)
 • FARE - FATTO udělat (pojí se s AVERE)
 • LEGGERE - LETTO číst (pojí se s AVERE)
 • METTERE - MESSO položit (pojí se s AVERE)
 • MORIRE - MORTO zemřít (pojí se s ESSERE)
 • NASCERE - NATO narodit se (pojí se s ESSERE)
 • OFFENDERE - OFFESO urazit (někoho) (pojí se s AVERE)
 • PERDERE - PERSO/PERDUTO ztratit (pojí se s AVERE)
 • PERMETTERE - PERMESSO dovolit (pojí se s AVERE)
 • PRENDERE - PRESO vzít (pojí se s AVERE)
 • RIMANERE - RIMASTO zůstat (trvat) (pojí se s ESSERE)
 • RISPONDERE - RISPOSTO odpovědět (pojí se s AVERE)
 • ROMPERE - ROTTO rozbít, zlomit (pojí se s AVERE)
 • SCEGLIERE - SCELTO vybrat (pojí se s AVERE)
 • SCENDERE - SCESO sestoupit, sejít (pojí se s ESSERE)
 • SCRIVERE - SCRITTO psát (pojí se s AVERE)
 • SPEGNERE - SPENTO vypnout, uhasit, sfouknout (pojí se s AVERE)
 • STARE - STATO být, zůstat (pojí se s ESSERE)
 • SUCCEDERE - SUCESSO stát se (co se stalo...) (pojí se s ESSERE)
 • TRADURRE - TRADOTTO přeložit (pojí se s AVERE)
 • TRASCORRERE - TRASCORSO strávit (uplynout, proběhnout) (pojí se s AVERE)
 • VEDERE - VISTO vidět (pojí se s AVERE)
 • VINCERE - VINTO vyhrát (pojí se s AVERE)
 • VINDERE - VINTO vítězit (pojí se s AVERE)
 • VIVERE - VISSUTO žít (pojí se s AVERE)