Zajímavosti o Itálii a Italech:

V Itálii se ve velkém oslavují narozeniny dětí a to už od velmi nízkého věku (2 roky a výše). Často se na oslavu pozve čirokolo.

Další tip se ukáže za: 8 sekund
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_2
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_1
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_4
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_3
previous arrow
next arrow

Italština

Italština - minulý čas sloves s essere a avere (s pomocnými slovesy)

Stránka uvádí jak se tvoří minulý čas pravidelných sloves s pomocnými slovesy essere (být) a avere (mít). Slovesa s nepravidelným tvarem jsou uvedená zde!

Minulý čas sloves se tvoří pomocí avere, essere a slovesa s příčestím minulým.
Koncovky se mění na:
ARE-ATO
ERE-UTO
IRE-ITO

Slovesa pojící se s essere:
1) slovesa pohybu (andare, tornare, arrivare, partire, entrare, uscire, salire, scendere).

Výjimka - ho camminato, ho ballato,

2) slovesa stavu

sono stato - sono stato pronto, sono stato a praga, sono stato stupido, sono stato fermo)

3) zvratná slovesa

dirsi - mi sono detto (řekl jsem si)
amarsi - mi sono amato (miloval jsem se)
vedersi - mi sono visto (viděl jsem se)
sentirsi - mi sono sentito (slyšel jsem se)
convincersi - mi sono convinto (přesvědčil jsem se)

4) věc nedávná minulá ukončená

ieri sono andato al mare
stare - sono stato
rimanere - sono rimasto
restare - sono restato


5) reflexní slovesa
io mi sono alzata - vstala jsem
Io mi sono lavata i denti, i mani - umyla (vyčistila) jsem si zuby, ruce
Io mi sono fata male - ublížila jsem si


6) slovesa změny
Io sono nata a prostějov - narodila jsem se v Prostějově.
Io sono crescilta - vyrostla jsem


SE SLOVESEM "avere" SE POJÍ VŠE OSTATNÍ